Välkommen

”Företagets affärsidé är att erbjuda sopning och sandupptagning till privata och offentliga organisationer.

Verksamheten bedrivs i första hand med egna fordonsresurser och anställd personal varigenom hög kompetens och kvalitet skapas och ger konkurrensfördelar.”

                                    

 

Dessutom kan vi även erbjuda tjänster såsom grustransporter, grusspridning, maskintransporter, vattning samt TMA-skydd.

Vi bygger "nya" Schörling sopmaskiner av "gamla" samt tillhandahåller Schörling reservdelar och borstar via

egen import från Tyskland.